Produkt dnia
SÓL DROGOWA SOLINO 25KG
SÓL DROGOWA SOLINO 25KG
34,99 zł
szt.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PSZCZOLKASARNAKI.PL

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§2. DEFINICJE

§3. USŁUGI ŚWIADCZONE W RAMACH SERWISU

§4. WARUNKI ODSTĄPIENIA I ZAWARCIA UMOWY

§5. REJESTRACJA I USUWANIE KONTA UŻYTKOWNIKA

§6. SPOSOBY PŁATNOŚCI, DOSTAWY, KOSZTY

§7. REKLAMACJE I ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

§8. NEWSLETTER §9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§11. Załączniki

Nr. 1 WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Nr. 2 WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin korzystania z serwisu (zwany dalej "Regulaminem") stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania z serwisu www.pszczolkasarnaki.pl.
 2. Korzystanie z witryny jest równoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu oraz zasad w nim zawartych.
 3. Regulamin sklepu internetowego określa ogólne zasady funkcjonowania Serwisu, w tym ogólne zasady realizacji przez Usługodawcę usług, świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Serwis jest administrowany przez usługodawcę, a w celu pełnego korzystania ze wszystkich usług świadczonych w ramach Serwisu konieczne jest posiadanie zarejestrowanego konta w serwisie.
 4. Niniejszy regulamin dotyczy tylko i wyłącznie serwisu sklepu internetowego: pszczolkasarnaki.pl, a korzystanie z serwisu jest dobrowolne. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień regulaminu dana osoba jest zobowiązana do niekorzystania z serwisu.
 5. Treści regulaminu oraz wszelkie inne treści dostępne w serwisie, stanowią utwory w rozumieniu art. 1  ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zmianami), nie mogą być bez zgody Usługodawcy wykorzystywane w inny sposób niż skorzystanie z usług Serwisu.   
 6. Przedstawione informacje o towarze prezentowanym w Serwisie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Uwidocznione ceny, opisy i zdjęcia w Serwisie stanowią jedynie informację o towarze. W serwisie mogą pojawić się treści reklamowe.   
 7. Użytkownik bez pisemnej zgody Usługodawcy nie może pobierać zdjęć i opisów poszczególnych prezentowanych towarów w serwisie.
 8. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia ciągłości oraz prawidłowego działania Serwisu przez całą dobę.
 9. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.pszczolkasarnaki.pl, prowadzony jest przez LIBERO Emilia Malinowska, ul. Batorego 5, 08-220 Sarnaki, NIP 496-018-02-85, REGON 380564202, adres e-mail: liberosarnaki@gmail.com, nr tel. 605 833 145.
 10. Akceptacja niniejszego regulaminu jest jednoznaczna z akceptacją zawartych w nim postanowień.

 

§2. DEFINICJE

 1. Regulamin – Niniejszy regulamin;
 2. Usługodawca – LIBERO Emilia Malinowska, świadczący usługi na rzecz użytkowników serwisu pszczolkasarnaki.pl;
 3. Użytkownik – Osoba korzystająca z serwisu pszczolkasarnaki.pl;
 4. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem: pszczolkasarnaki.pl;
 5. Konto – Funkcja systemu pozwalająca na kontrolowanie swoich statusów w serwisie. Dotyczy to przede wszystkim składania zamówień, przesyłek i zakupów;
 6. Klient – Osoba dokonująca zakupów w serwisie;
 7. Produkt/Towar – Asortyment będący w ofercie sklepu;
 8. Zamówienie – Wyraźny zamiar zawarcia transakcji handlowej dotyczącej określonych produktów lub usług;
 9. Zakup – Dokonanie transakcji poprzez złożenie i potwierdzenie zamówienia, a w dalszym etapie opłacenie transakcji;
 10. Serwis – potoczna nazwa sklepu internetowego pszczolkasarnaki.pl;
 11. Formularz rejestracyjny – Formularz dzięki któremu użytkownik serwisu poprzez poprawne wypełnienie poszczególnych pól zakłada konto;
 12. Formularz kontaktowy – Formularz pozwalający skontaktować się z usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej;
 13. Formularz zamówienia – Formularz wypełniany podczas składania zamówienia na poszczególny produkt lub usługę;
 14. Skrzynka e-mail – obszar pamięci serwera przeznaczony do przechowywania plików zawierających wiadomości internetowe;
 15. Newsletter – Informacje serwisu przesyłane drogą elektroniczną dla subskrybentów Newslettera. Mogą to być informacje handlowe, promocyjne i szkoleniowe.

 

§3. USŁUGI ŚWIADCZONE W RAMACH SERWISU

 1. Usługodawca w ramach świadczonych usług daje możliwość użytkownikom bezpłatnego przeglądania ofert będących w ofercie serwisu oraz możliwość dokonania zakupu. Istnieje możliwość na przejście do innych serwisów administrowanych przez podmioty trzecie, dzięki zawartym stosownym porozumieniom. Użytkownik nie ponosi z tego tytułu żadnej opłaty, ale powinien zapoznać się z regulaminami innych serwisów. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

 

§4. WARUNKI ODSTĄPIENIA I ZAWARCIA UMOWY

 1. Termin na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od momentu dostarczenia Towaru  Konsumentowi.
 2. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to musi zostać złożone pisemnie na adres Usługodawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 niniejszego regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Usługodawca przyjął jego ofertę.
 4. Usługodawca dokona zwrotu płatności za towar nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 5. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych za towar do chwili otrzymania z powrotem Towaru.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Usługodawcy przed upływem tego terminu.
 7. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 8. Warunkiem zawarcia umowy zakupu jest posiadanie konta użytkownika.

 

§5. REJESTRACJA, AKTYWACJA I USUWANIE KONTA UŻYTKOWNIKA

 1. Rejestracja konta odbywa się poprzez prawidłowo wypełnienie formularza rejestracyjnego, w którym trzeba podać dane: adres e-mail, utworzyć hasło i powtórzyć hasło.
 2. Aktywacja konta odbywa się poprzez potwierdzenie linku aktywującego konto, otrzymanego na skrzynkę e-mail, do której podaliśmy adres w formularzu rejestracyjnym.
 3. Usunięcie konta odbywa się przez administratora po wcześniejszym zgłoszeniu na liberosarnaki@gmail.com przez użytkownika prośby o usunięcie konta. Usługodawca może dezaktywować Konto Użytkownika w przypadku gdy Użytkownik łamie postanowienia niniejszego regulaminu lub narusza prawa innych użytkowników. O dokonaniu dezaktywacji konta Usługodawca powiadomi Użytkownika drogą mailową na adres użyty przez Użytkownika podczas rejestracji konta.
 4. Dla prawidłowej i pełnej rejestracji należy potwierdzić rejestrację poprzez aktywację konta.
 5. Jedynie rejestracja w Serwisie dokonana poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego i potwierdzenie rejestracji umożliwia korzystanie z wszystkich Usług świadczonych w sklepie. Dotyczy to szczególnie dokonywania zakupów, gdzie usługa jest dostępna tylko dla użytkowników zarejestrowanych.
 6. W przypadku rejestracji konta, umowa na świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawierana na czas nieokreślony. Użytkownikowi przysługuje prawo do rezygnacji w każdej chwili jej trwania (bez konieczności zachowania okresu wypowiedzenia).
 7. Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia. Odstąpienia od umowy można dokonać w dowolnej formie np. przez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na piśmie (na adres Usługodawcy: ul. Batorego 5 08-220 Sarnaki, lub drogą elektroniczną na adres: liberosarnaki@gmail.com. Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy znajduje się w załączniku nr 1 do regulaminu.

 

§6. SPOSOBY PŁATNOŚCI, DOSTAWY, KOSZTY

 1. Użytkownicy korzystający z serwisu nie ponoszą żadnych kosztów z tytułu korzystania z serwisu.
 2. Czas realizacji zamówienia = czas wysyłki zamówienia + czas dostawy, zwykle wynosi 2-5 dni roboczych.
 3. Koszt dostaw jest podany w formularzu zamówień podczas dokonywania zakupów, użytkownik ma możliwość wyboru dostawy.
 4. W przypadku odbioru osobistego Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną lub telefonicznie o gotowości przesyłki do odbioru.

 

§7. REKLAMACJE I ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. Reklamacje należy składać pisemnie na adres e-mail Usługodawcy, tj. liberosarnaki@gmail.com. Wzór formularza reklamacji stanowi załącznik nr 2 niniejszego regulaminu. Czas na rozpatrzenie wniosku reklamacyjnego wynosi do 14 dni od chwili złożenia wniosku. Brak ustosunkowania się Usługodawcy w wyznaczonym czasie na złożony wniosek oznacza jego pozytywne rozpatrzenie.

 

§8. NEWSLETTER

 1. Zainteresowani Użytkownicy otrzymywaniem Newslettera z informacjami związanymi z Serwisem, poprzez podanie swojego adresu e-mail w formularzu, nabędą możliwość otrzymywania informacji o promocjach i nowościach, a także oferty handlowe i szkoleniowe. Zapisując się do Newslettera Użytkownik wyraża zgodę na komunikację marketingową z Serwisem.
 2. Możliwość rezygnacji z usługi Newslettera, a tym samym odwołanie zgody na komunikację marketingową Użytkownik ma w każdym momencie trwania subskrybcji. §9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 9.1 Administratorem świadczonych w ramach serwisu usług jest LIBERO Emilia Malinowska, ul Batorego 5, 08-220 Sarnaki, NIP 496-018-02-85, REGON 380564202, adres e-mail: liberosarnaki@gmail.com, nr tel. 605 833 145. 9.2 Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników jedynie w celu prawidłowego wypełniania tych usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Użytkownik dobrowolnie podaje swoje dane podczas rejestracji konta i zapisu do Newslettera, który również stanowi źródło przetwarzania danych osobowych.
 3. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich usunięcia, zmiany czy sprostowania w dowolnym momencie trwania okresu przetwarzania tych danych.
 4. Podanie danych osobowych w Serwisie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością świadczenia poszczególnych usług.  

 

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zrezygnowania z prowadzenia Serwisu po wcześniejszym powiadomieniu o tym fakcie Użytkowników.
 2. Usługodawcy przysługuje prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. O zmianach dotyczących niniejszego regulaminu Usługodawca poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie serwisu w terminie 7 dni przed ich wejściem w życie. Użytkownicy zarejestrowani w serwisie oraz zapisani do Newslettera zostaną dodatkowo poinformowani drogą elektroniczną o zmianach regulaminu na co najmniej 7 dni przed ich wejściem w życie.
 3. Użytkownikom zarejestrowanym przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zmianie regulaminu.
 4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem …………………

 

§11. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr. 1

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

...............................................                                                                                                                                                                                                 Miejscowość, data………….

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres Konsumenta

..........................................

..........................................

..........................................

nazwa i adres Sprzedawcy

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta odstępuję od umowy zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu …………………………………………… ..............................

………………………………

czytelny podpis Konsumenta

 

Załącznik nr. 2

WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI

Miejscowość, data………….

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

Dane reklamującego:

Imię i Nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………….......

Nazwa użytkownika: ……………………………………………………………………………………………………………

Tel. Kontaktowy: …………………………………………………………………………………………………………………

Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………

Dane zakupionego przedmiotu: Data dostawy .………….……………………………………………………………………

Nazwa towaru ……………………………………………………………………………………………………………………

Indeks towaru, kolor, rozmiar .……………………………………………………………………………………………………

Numer dokumentu zakupu i data wystawienia …………………………………………………………………………………

Powód reklamacji …………………………………………………………………………………………………………………

Podpis…………………………………………………..

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl